top of page

Kiili Õppekeskus. Kiili  alevik, Kiili vald, Harju maakond

 

Projekti sisu:

2023. aasta teises pooles osales AllSpark Kiilis, Elektrilevi, VKG ja Eleringi ühise koolituskeskuse õppeväljaku rajamise projektis. Selle käigus koliti Elektrilevi senine koolituskeskus Kadaka teelt Kiili. 

AllSparki kanda oli õppeväljakule õppetööks vajaliku elektri- ja sidetaristu rajamine. See hõlmas mast- ja komplektalajaamade ning õhuliinide teisaldamist seniselt õppeväljakult Kadaka teel ning paigaldamist uuele, Kiili õppeväljakule, samuti kaabelliinide rajamist ja kõigi nende komponentide ühendamine ning käivitamine. 

Töö käigus jälgiti Elektrilevi kehtivaid juhendeid, et rajatav harjutusväljak oleks etaloniks Elektrilevi võrgu laiendamise ning uuendamise lahendusele. 

Projektist saadav kasu:
Projekt on vajalik kogu elektrivaldkonna spetsialistide väljaõppeks ja vajalike oskuste lihvimiseks. 
Väikesele maa-alale on koondatud võimalikult palju elektrivõrgu elemente, kus välisvõrgu elektrikud saavad kontsentreeritud pinnal erinevaid oskuseid õppida ja harjutada. 
Kiili rajati ka uus õppehoone, kus omandatud teadmisi saab nüüd kohe ja vahetult ka kõrvalasuval õppeväljakul järele proovida.
Uue ja moodsa õppeväljaku rajamine on tänuväärne arendus kogu energeetikavaldkonnale, sest muudab elektrike väljaõppe ning edasise töö elektrivõrgus kiiremaks ning efektiivsemaks. 

Edasised plaanid:

Ootame Kiili Õppeväljaku avamist, mis juhtub tõenäoliselt 2024. aasta suvel.

 

 

 
bottom of page