top of page

Utilitas Tallinna Elektrijaama 10kV kaabelliinide ehitus ja alajaama seadmete paigaldus

 

Projekti sisu:

2023 juulist kuni detsembrini osales Allspark Utilitas Tallinna Elektrijaama projektis, mille eesmärk oli olemasolevat tootmiskompleksi laiendada ning elektrit ning soojust koostootva jaama kasutegurit tõsta. 

 

AllSparki kanda oli 10kV kaabelliinide ehitus ning alajaama seadmete paigaldus. Olemasolevast alajaamast ehitati 4 uut kaabelliini uude pumplahoonesse, kuhu paigaldati 29 kambriga 10kV jaotla, 4 trafot ja rida madalpinge seadmeid ning kilpe.

 

Projektist saadav kasu: Lõppkliendile muutub selle projekti valmimisel sooja tarbimine soodamaks. Et 10kV jaotla ehitati reserviga võimaldab see liita uusi tootmisüksuseid ja tarbijaid. Tulevikus ühendatakase jaotlaga ka päikeseelektrijaam võimsusega 10MW. Samuti hakatakse jaotlast toitma uut vesiniku tootmisüksust.

 

Edasised plaanid:

AllSpark ehitab uue rajatava vesiniku tootmisüksuse tarbeks alajaama ning alajaama toitva 10kV kaabelliini. Sellega saab vesiniku tootmiseks elektirt kasutada otse elektrijaamast ilma põhi- ja jaotusvõrgu tasu maksmata.

 
 
bottom of page